Hemen zaude:

“MUNDUARI BIRA 80 SELFIE-TAN”

2016/06/20

Lehiaketaren oinarri eta baldintzak

 “MUNDUARI BIRA 80 SELFIE-TAN”

 

1. Parte hartzeko baldintzak

“Munduari bira 80 Selfie-tan” izeneko lehiaketan, dokumentu honetan ezarritako oinarri eta baldintzak betetzen dituen 18 urtetik gorako pertsona orok parte hartu ahal izango du.

 

2. Denbora-esparrua

Lehiaketa 2016ko ekainaren 13an hasi eta 2016ko irailaren 15a bitartean gauzatuko da.


3. Lehiaketaren doako izaera

Lehiaketa honetan parte-hartzeak ez du kosturik izango parte-hartzailearentzat.

 

4. Lehiaketaren xedea  

Promozioan parte hartzeko, erabiltzaileek Whatsapp bitartez bidali behar dute argazkia (Selfie-a) 644854118 zenbakira. Argazkian Arrasate Txartela agertu behar da, munduko edozein lekutan, eguneko edozein momentutan.

Lehiaketan parte hartzen duten Selfie-ak Ibai-Arteko web orrian edo Facebooken argitaratu ahal izango dira promozioan zehar edo ondoren, betiere, era anonimoan, izen eta abizenak identifikatu gabe, parte-hartzaileen pribatutasuna eta segurtasuna bermatzeko.

 

5. Ezaugarri teknikoak

Selfie-ek formatu elektronikoa izan behar dute, argazkia atera zen modua edozein dela ere.  Hurrengo formatuak onartuko dira: .jpg eta .png.

Baldintza hauek betetzen ez duten Selfie-ek ezin izango dute lehiaketan parte hartu.

 

6. Sariak

Promozioan 100 euroko 3 erosketa txartel zozketatuko dira.

 “Munduari bira 80 selfie-tan” promozioko zozketa irailaren 16an burutuko da, eguerdiko 13:00etan, Ibai-Arteko bulegoetan.

Lehiaketaren emaitzak elkartearen web orrian www.ibaiarte.com, Facebooken eta prentsan argitaratuko dira. Gainera, Ibai-Arte irabazleekin kontaktuan jarriko da hauen datu pertsonalak eskuratzeko (izen eta abizenak).

Zozketan hiru erreserba aterako dira ordenan, sarituak izan daitezkeenak, irabazleetako batek promozioko baldintzak betetzen ez dituen kasuan edo 48 ordutan erraztutako telefonoaren bitartez berarekin kontaktatzea ezinezko egiten den kasuan.

Gainera, whatsappen edo interneten funtzionamendu arazoengatik argazkiren bat galdu egiten bada Ibai-Arte ez da honen erantzule egingo.

Irabazleen jakinean jarriko da sariak jasotzeko eguna, lekua eta ordua zein izango den. Sariak pertsonalak eta besterenezinak izango dira, hori dela eta irabazleek NAN-a aurkeztu beharko dute saria jasotzeko.

Irabazleek, beraien erosketak jasotako erosketa txartelen bitartez ordaindu ahal izango dituzte Ibai-Arteko bazkide diren saltokietan 2016ko abenduaren 31a bitartean.

 

7. Datuen babesa

Antolatzaileek,  datu pertsonalak babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren betetzea bermatzen dute. Oinarri hauek onartuta, lehiaketan saritua suertatzen den hartzaileak antolatzaileei baimena ematen die berarekin email, posta edo telefono bidez kontaktuan jartzeko. Aldi berean, parte hartzaileak antolatzaileei baimena ematen die “Munduari bira 80 selfie-tan” lehiaketan parte hartu duen argazkia eta izen abizenak publiko egiteko komunikazio kanal desberdinetan. Honek ez du parte hartzailearengan diru-itzultzerik sortuko.   

 

8. Eskubideak

Parte hartzaile orok bermatuko du bidalitako Selfie-aren titular bakarra eta hedapen intelektualaren eskubideen jabe dela, berau originala dela eta hirugarrenekiko eskubideetatik libre dela, alderdi honen inguruan Ibai-Arte edozein erreklamaziotatik at geratuz.

Ibai-Artek baldintzak betetzen ez dituzten Selfie-ak, iraingarriak direnak edo gustu onaren aurka egiten dutenak baztertzeko eskubidea erreserbatzen du.

 

9. Baimenak

Lehiaketako partaideek Ibai-Arteri uzten diote aurkeztutako lanak eta baita irabazleen irudi pertsonala ustiatzeko eskubidea, hau da, irudia erabili, zabaldu, banatu, eman, publikoki komunikatu eta Internet edo bestelako ikus-entzunezko baliabide baten bidez dibulgatu, erreproduzitu eta erakusteko eskubideak, inongo diru-itzultze gabe parte hartzailearentzat eta inongo tarifarik ordaindu behar gabe.

 

10. Lehiaketaren oinarriak

“Munduari bira 80 Selfie-tan” sustapenaren oinarriak guztien eskura daude Ibai-Arteko saltoki elkartuetan eta  baita elkartearen web orrian ere: www.ibaiarte.com

 

11. Lehiaketaren oinarrien onarpena

Lehiaketan parte hartzeak oinarri eta baldintza hauen ezagutza eta onarpena dakar. Oinarri hauetan ezarritakoa betetzen ez duen parte hartzailea lehiaketatik kanpo geratuko da.

 ---

 

Bases y condiciones Concurso 

“LA VUELTA AL MUNDO EN 80 SELFIES”

 

1. Requisitos para participar

Podrán participar en el concurso “La vuelta al mundo en 80 Selfies”, todas aquellas personas  mayores de 18 años y que cumplan con los requisitos establecidos en estas Bases y Condiciones.

 

2. Ámbito temporal

El periodo de participación comprenderá desde el 13 de Junio  de 2016  hasta el 15 de septiembre de 2016.

 

3. Carácter gratuito del concurso

La participación en este concurso no implicará coste alguno para el participante.

 

4. Mecánica del concurso

Para participar en la promoción los usuarios deberán mandar por Whatsapp  privado al número 644854118 una foto (Selfie) con la tarjeta Arrasate en cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día.

Los Selfies que participen en el concurso podrán ser publicados, de forma anónima, sin identificar nombres ni apellidos, para conservar la privacidad y seguridad de quienes participan, en la web o en Facebook de Ibai-Arte, tanto durante la promoción como después de la misma.

 

5. Características técnicas

Los Selfies deben tener formato electrónico independientemente de la forma en que fueron capturadas. Se aceptarán los siguientes formatos: .jpg y .png.

En caso de no cumplir estos requisitos, los Selfies no podrán entrar en concurso.

 

6. Premios

La promoción consiste en el sorteo de tres premios de 100 euros en vales de compra.

El día 16 de septiembre a las 13:00 horas se realizará el sorteo de la promoción “LA VUELTA AL MUNDO EN 80 SELFIES” en la Oficina de Ibai-Arte.

Los resultados del concurso se publicarán en la página web de la asociación www.ibaiarte.com, en Facebook, en prensa y además, se contactará con los ganadores solicitando sus datos personales (nombre y apellidos).

Ante la posibilidad de que algún ganador extraído no cumpla con alguno de los requisitos de la promoción, o si en un plazo de 48 horas desde el momento del sorteo, alguna de las personas premiadas no contestan al teléfono facilitado, se extraerán en el momento del sorteo 3 posibles reservas, por riguroso orden de sorteo, quedando eximida de cualquier responsabilidad.

Además, Ibai-Arte no se responsabilizará de las posibles pérdidas de datos por el mal funcionamiento de Whatsapp o internet.

Se pondrá en conocimiento de las personas agraciadas el día, lugar y hora para recoger los premios que serán personales e intransferibles y los ganadores deberán identificarse presentando su DNI para poder recibirlo.

Los ganadores podrán pagar las compras que realicen en los comercios asociados a Ibai-Arte con los vales de compra otorgados hasta el 31 de diciembre de 2016.

 

7. Protección de datos

Los Organizadores garantizan el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Mediante la aceptación de las presentes bases legales, el participante otorga su consentimiento expreso a que los organizadores puedan contactar con él/ella vía email, correo postal o llamada telefónica en caso de haber sido elegido como ganador de alguno de los premios del concurso. El participante otorga su consentimiento expreso para que los Organizadores publiquen su nombre y la imagen con la que haya participado en el concurso “la vuelta al mundo en 80 Selfies” en los distintos canales de comunicación de los mismos y sin que genere al participante ningún derecho de reembolso.

 

8. Derechos

Todo participante garantiza que es el único titular y propietario de los derechos de propiedad intelectual del Selfie enviado, que éste es original y que está libre de derechos a favor de terceros, exonerando a Ibai-Arte de cualquier reclamación sobre este aspecto.

Ibai-Arte se reserva el derecho a rechazar los Selfies que no cumplan los requisitos, que sean ofensivos o atenten contra el buen gusto.

 

9. Autorizaciones

La participación en el presente concurso supone la autorización expresa a Ibai-Arte para reproducir, comunicar y distribuir lo/s Selfies que concurran al concurso, así como la propia imagen personal de cada participante agraciado con los premios, con fines comerciales, informativos o promocionales y, en general, relacionados con la actividad de la asociación, incluyendo internet y redes sociales, sin reembolso de ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa.

 

10. Bases del concurso

Las bases de la promoción “La vuelta al mundo en 80 Selfies” están a disposición de cualquier persona que quiera consultarlas en los comercios asociados a Ibai-Arte, así como en la página web: www.ibaiarte.com

 

11. Aceptación de las bases del concurso

La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación plena e incondicional de estas Bases y Condiciones. El participante que incumpla lo dispuesto en estas bases quedará excluido del concurso.