Arrasate Blues Uztailak 19 tik 21era, blues KM 0

Arrasate Blues Uztailak 19 tik 21era, blues musika Arrasateko kaleetan

12 Blues kontzertu Arrasateko kaleetan zehar.

Arrasate Blues Del 19 al 21 de julio, música blues en las calles de Arrasate

12 conciertos de blues en la calles de Mpondragon