Kontsumo-ohiturak aztertzea

Azterlan honek, lehen Kontsumoaren Barometroa deiturikoan, EAEn bizi diren kontsumitzaileen ohiturak aztertzen ditu aurrezteko ahalmenari, kontsumorako joerari, azpisektore komertzialen araberako gastuari, erabilitako erosketa-kanal nagusiei, ordainketa-metodoei, kontsumo-eredu berriei, online-offline erosketari eta abarri dagokienez, eta euskal saltokiei sendotzen ari diren joeren bilakaeraren argazkia ematen die, merkatuaren eskaeretara egokitu ahal izan daitezen.

2022. urteko datuak

Euskal herritarren kezka nagusia inflazioa eta prezioen igoera orokorra dira, eta horrek familien erosteko ahalmena galtzea dakar. Galdetutako herritarren % 34,6k aipatu du kezka nagusia. Joan den urtearekin alderatuta, inflazioaren etapa arazo nagusitzat nabarmentzen duen ehunekoa apur bat jaitsi da; izan ere, garai hartan gailurra zen (kontsultatuen % 50,2), baina nagusi izaten jarraitzen du kezka nagusien artean.

 

 

Kontsumitzailearen konfiantza

Euskal Kontsumitzailearen Konfiantza Adierazlea 84,6 puntukoa da aurten, eta horrek agerian uzten du mesfidantza-giro batean gaudela oraindik ere. Aurreko urtearekin alderatuta nabarmen hobetzen bada ere (62,7 puntu), ziurgabetasun handiko mundu-testuinguruarekin oso lotuta jarraitzen du, gatazka beliko berriekin eta inflazio batekin, nahiz eta joan den urtearekin alderatuta apaldu, herritarren erosketa-maila murrizten jarraitzen du.

 

 

Kontsumoaren bilakaera

Hautemandako maiztasunean eta gastuan oinarrituta, Kontsumo Adierazleak susperraldi moteleko joera erakusten du pandemiaren urteaz geroztik, eta olatu horretan 93,4 puntutan kokatzen da (2022an baino 3,4 puntu gehiago). Datu hori erosketa txandakatzearen normalizazioak azaltzen du, eta zentzu negatiboan jarraitzen duen arren, kategoria batzuetan, hala nola pertsonaren ekipamenduarenean, pixkanaka bere balantze negatiboa murrizten joan da. Era berean, inflazioak baldintzatutako gorako elikagaien erosketako gastuaren maiztasunak gorantz egiten du adierazletik.

 

 

Berriz ere, merkataritza-formatuaren eta erosketa-kanalaren tipologiak bi dira, eta, aurreko urtearekin alderatuta, badirudi handitu egin dela bezeroen gastua. Alde batetik, tokiko merkataritzan edo merkataritza tradizionalean, % 21,2k esan du bere gastua handitu duela, eta % 7,9k, aldiz, murriztu egin du azken urtean, balantze positiboa eraginez.

Hala ere, badirudi osasun-krisiaren urteetan tokiko merkataritzari gastuan emandako laguntzaren pertzepzioa pixkanaka murrizten ari dela, nahiz eta termino positiboetan jarraitzen duen. Bestalde, online kanalak gorantz jarraitzen du kontsumitzaileen gastuari dagokionez, nahiz eta eragina zehaztu, pandemiaren 2020. urtearekin alderatuta nabarmen geldiaraziz, eta horrek hazkundea moteltzea ekar dezake.

Online erosketa

Kanal digitaleko kontsumoari dagokionez, EAEko bi kontsumitzailetik batek baino gehiagok egin du online erosketaren bat aurreko hiruhilekoan, zehazki, guztizkoaren % 49,7k. Bestalde, % 15,1ek dio online erosi duela, baina ez aurreko hiruhilekoan, maiztasun txikiagoarekin baizik, eta % 35,1ek dio ez duela inoiz kanal horretan erosi.

Halaber, azterlanaren arabera, EAEko kontsumitzaile digitalen % 56,7k erosketa-webgune orokorrak aukeratzen ditu, hala nola Amazon, Privalia, AliExpress, Zalando eta abar. Bestalde, erosketen % 43,3 denda, marka edo merkataritza-ikurren webguneetan egiten dira.

Hala ere, aurreko hiruhilekoan online egindako erosketen % 10,9 baino ez dira izan tokiko merkataritzan edo hurbileko merkataritzan.

 

 

Herritarren balorazioa

Euskal herritarrei eskatu zaie beren inguruko edo udalerriko merkataritza-sektoreari buruz egiten duten balorazioa adierazteko, eta gutxienez 0 puntuko eskalan oinarritutako nota bat emateko, gehienez 10 punturekin. Lortutako emaitzen arabera, esan dezakegu, oro har, euskal herritarrak pozik daudela beren garaiko merkataritzarekin, 7,3 puntuko batez besteko nota emanez. Zehazki, % 64,4k 7 eta 8 puntu arteko puntuazioa eman du.

 

Albiste gehiago

Egitura-txostena

Egitura-txostena

Txosten honek euskal merkataritzaren egiturazko ezaugarri nagusien azterketa egiten du, amaitutako azken urtean, Estatuko eta EBko datuekin alderatuta, EUROSTAT, INE, ...

Kontsumo-ohiturak aztertzea

Kontsumo-ohiturak aztertzea

Azterlan honek, lehen Kontsumoaren Barometroa deiturikoan, EAEn bizi diren kontsumitzaileen ohiturak aztertzen ditu aurrezteko ahalmenari, kontsumorako joerari, azpisektore komertzialen araberako ...

Kontsumo-ohiturak aztertzea

Merkataritzaren barometroa

Sektore anitzeko azterlan honek elikaduraren, etxeko ekipamenduaren, pertsonaren ekipamenduaren eta osasunaren eta edertasunaren sektoreen egoera berezia aztertzen eta irudikatzen du, ...